• Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μάθεις τους τρόπους, με τους οποίους μπορείς να αναζητήσεις εργασία και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις, προκειμένου να καταφέρεις να κερδίσεις την ιδανική για σένα θέση εργασίας.

Theme by NewSchool Learning