• Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις Βασικές Έννοιες στον Τομέα της Πληροφορικής, όπως: το υλικό του Υπολογιστή (Hardware), τα λογισμικά (Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών καθώς και γενικά θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και την Επικοινωνία.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows, όπως: Οργανωση και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Εκτυπώσεις καθώς και μια σειρά ειδικές λειτουργίες του Συστήματος.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού κειμενογράφου Word της Microsoft.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του EXCEL.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτoυργία και την αξιοποίηση του Internet, την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.
  • Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint όπως: Δημιουργία, σχεδίαση και μορφοποίηση παρουσιάσεων, προσθήκη Εικόνων και Clip Art, σχεδίαση αντικειμένων και γραφημάτων, δημιουργία Διαφανειών και εκτύπώσεις.

Theme by NewSchool Learning