Εισαγωγή στην Πληροφορική
(Βασικές έννοιες 2003)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις Βασικές Έννοιες στον Τομέα της Πληροφορικής, όπως: το υλικό του Υπολογιστή (Hardware), τα λογισμικά (Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών καθώς και γενικά θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και την Επικοινωνία.


Theme by NewSchool Learning