Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
(Windows Vista)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows, όπως: Οργανωση και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Εκτυπώσεις καθώς και μια σειρά ειδικές λειτουργίες του Συστήματος.


Theme by NewSchool Learning