Παρουσιάσεις
(POWERPOINT)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint όπως: Δημιουργία, σχεδίαση και μορφοποίηση παρουσιάσεων, προσθήκη Εικόνων και Clip Art, σχεδίαση αντικειμένων και γραφημάτων, δημιουργία Διαφανειών και εκτύπώσεις.


Theme by NewSchool Learning